Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego www.homedigitaloffice.pl  

 

 1. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający w sieci jak eCommerce pod adresem www.HomeDigitalOffice.pl prowadzony jest przez HDO SP Z O. O i jego zespół doradców z siedzibą w 55003 Nadolicach Wielkich przy ulicy Klonowej 15, wpisaną do rejestru KRS 0000927540, NIP 8961607204, REGON 383742992,. Email: biuro@HomeDigitalOffice.pl, nr telefonu +48 782240821, +48 71 3 666 111.

II.   Ochrona danych osobowych klientów

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.HomeDigitalOffice.pl będą gromadzone i przetwarzane przez HDO SP Z O. O zgodnie z przepisami z zachowaniem należytej staranności.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić HDO SP Z O. O realizację umowy sprzedaży.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące gromadzenia i ochrony danych osobowych klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

III.   Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.homedigitaloffice.pl są wyrażone w PLN.
 2. Przy sprzedaży wewnątrzunijnej lub po odprawie celnej: TAX-FREE doliczana jest opłata w wysokości 3% wartości zamówienia na rzecz kosztów obsługi.
 3. Firma HDO SP Z O. O prowadzi wyłącznie sprzedaż na zasadzie eCommerce nie prowadzi sprzedaży w sklepie stacjonarnym i nie jest możliwy osobisty odbiór towaru w biurze siedziby firmy.

IV. Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.homedigitaloffice.pl umożliwia Klientom:
  • Składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.homedigitaloffice.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  • Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży HDO SP Z O. O
  • Dokonywanie rezerwacji towarów w sklepie HDO SP Z O. O.
 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie homedigitaloffice.pl kierowane przez HDO SP Z O. O do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji i realizowane są w wersji cyfrowej.
 2. Sklep internetowy eCommerce HDO SP Z O. O przyjmuje zamówienia poprzez stronę homedigitaloffice.pl a kolejność ich realizacji odbywa się w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez HDO SP Z O. O. W wyjątkowych przypadkach sklep może odmówić realizacji zamówienia, gdy towar okaże się nosić wady, być niezgodny z opisem lub też system nie zdąży prawidłowo przetworzyć dostępnych ilości (stany na większości pozycji są aktualizowane, co około 1 godzinę). Wówczas zwracamy równowartość zamówienia natychmiast informując zamawiającego o tym fakcie.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „przekazano do wysyłki” lub „gotowe do odbioru”, co jest wysyłane poprzez email.
 5. Ze względu na wymogi firm kurierskich maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6000 PLN. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem, choć sugerowanym i właściwym rozwiązaniem jest przelew bankowy. Każdorazowo przy kwotach przewyższających powyższe wartości proszę o kontakt w celu weryfikacji rodzaju i sposobu płatności.
 6. Złożenia zamówienia na towary wymienione w poz. 59– 66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsoli do gier wideo, w ramach płatności, w której kwota należności ogółem stanowi, co najmniej 15 000 zł brutto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez klienta warunków przedstawionych przez www.homedigitaloffice.pl. Płatność za ww. towary może nastąpić:
  • Dla klientów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, z rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonych w walucie polskiej.

Płatność powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 • W przypadku pozostałych klientów, wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwi www.homedigitaloffice.pl. identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 1. Decydując się na rezerwację towarów w rozumieniu ust. 1 pkt 3 Regulaminu klient wyraża zgodę, że nie składa oświadczenia woli zawarcia umowy z HDO SP Z O. O tym samym do zawarcia umowy sprzedaży na odległość nie dochodzi; zawarcie umowy sprzedaży następuje w lokalu przedsiębiorcy prowadzącego salon partnerski HDO SP Z O. O w z chwilą otrzymania od niego, jako sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu rezerwacji stanowiącej zamówienie klienta.
 2. Realizacja zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polski.

V.  Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym homedigitaloffice.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednej z dostępnych firm kurierskich lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Czas dostarczenia przesyłki zależny jest od:

1) Momentu realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru firm kurierskich lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, na który to czas wskazano w pkt 2) poniżej).

2) Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia..
 2. Jeżeli nie ustalono inaczej, HDO SP Z O. O wydaje i wysyła towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy przyjęcia oferty przez HDO SP Z O. O Dla zamówień złożonych do godz. 10.00 paczka z towarem wysyłana jest tego samego dnia o ile dostarczający realizuje trasą odbiorczą tuż przed godz. 16.00.
 3. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki lub też w momencie złożenia zamówienia w sklepie wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 4. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów także dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po wybraniu paragonu, z uwagi na uwarunkowania księgowo-fiskalne nie ma możliwości zamiany dokumentu na fakturę VAT.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, HDO SP Z O. O zaleca sporządzić protokół szkodowy, najlepiej w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej towar. Zaniechanie tego może wydłużyć lub określonych okolicznościach uniemożliwić odpowiedzialność za ewentualne szkody transportowe.

VI. Rodzaje oraz sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • Wydanie towaru, bez względu na sposób realizacji płatności, następuje wyłącznie po dokonaniu płatności. Może to się odbyć na kilka sposobów:
   • Przelewem na rachunek bankowy HDO SP Z O. O.
   • Z pośrednictwem bramek płatniczych dostępnych w sklepie.
   • Lub też bramek w marketplacach, za pośrednictwem, których dokonywany jest zakup.
   • Kartą kredytową, płatniczą lub inną.
   • Dostępny na stronie leasing bankowy.
   • Z pobraniem u firmy dostarczającej towar.
 1. HDO SP Z O. O może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez HDO SP Z O. O, jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy, z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • Dla umowy w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. Obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
   2. Polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  • Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMZ. Numer ten można uzyskać poprzez handlowca realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ mogą zostać nieodebrane.
 5. Zwracany towar zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 7. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. HDO SP Z O. O nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HDO SP Z O. O.
 8. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Z prawa odstąpienia od zakupu na odległość, czyli przez internet, przez telefon lub poza lokalem przedsiębiorstwa, będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne oraz te prowadzące działalność gospodarczą z pominięciem podmiotów prawnych.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), W tym w odniesieniu do umów:
  • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z HDO SP Z O. O. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona równowartość zwróconego towaru po potrąceniu kosztów korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 12. HDO SP Z O. O nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 13. Postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

   VIIa. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

 1. HDO SP Z O. O dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nienoszącego śladów użytkowania, zakupionego przez klientów niebędących konsumentami, w szczególności w przypadku zaistnienia błędu klienta w zamówieniu polegającego na zakupie niewłaściwego produktu lub jego błędnej ilość, na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale, w tym w szczególności określonych zgodnie z ust. 7
 2. HDO SP Z O. O nie przyjmuje zwrotów:
 • Otwartego oprogramowania i oprogramowania cyfrowego dostarczanego drogą elektroniczną,
 • Otwartych nagrań audio video.
 • Produktów uszkodzonych lub regenerowanych.
 • Otwartych Produktów higienicznych.
 • Produktów używanych i rozpakowanych.
 • Produktów wyprzedażowych i z oferty Outletowych.
 • Produktów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie.
 • Produktów przetworzonych na życzenie (np. zestawów komputerowe wg specyfikacji).
 • Wszystkich produktów gdzie widoczne są ślady użytkowania uniemożliwiających odsprzedaż danego towaru.
 1. Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania Produktu przez klienta. HDO SP Z O. O zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest jego wcześniejsze rejestracja przez klienta oraz autoryzacja przez HDO SP Z O. O.
 3. HDO SP Z O. O rozpatrzy zwrot w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej przesyłki od klienta.
 4. HDO SP Z O. O zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotów zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia.
 5. Szczegółowe zasady zwrotów Produktów przez Klientów niebędących konsumentami określa regulamin dostępny na stronie internetowej sklepu pod adresem

 https://www.homedigitaloffice.pl  /media/plHDO SP Z O. O   /Regulamin_zwrotow_HDO SP Z O. O _pl_podmioty_gospodarcze.pdf

 1. Postanowień pkt VIIa niniejszego Regulaminu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

VIII.  Gwarancja i rękojmia

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy HDO SP Z O. O  

z siedzibą i adresem przy ulicy Klonowej 15, 55003 Nadolice Wielkie wpisaną do KRS

 1. HDO SP Z O. O nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. HDO SP Z O. O udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci czasokresu, gdzie czasokres długość trwania ochrony) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
 3. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany na stronie internetowej w polu „gwarancja” informacją o gwarancji w serwisie zewnętrznym i wyrażony w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży, nie podlega gwarancji

HDO SP Z O. O i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

 1. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta względem HDO SP Z O. O wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Zgłaszając wadę towaru klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, HDO SP Z O. O rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
 3. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż HDO SP Z O. O; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami HDO SP Z O. O i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami HDO SP Z O. O i producenta towaru; w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, HDO SP Z O. O stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, HDO SP Z O. O poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez HDO SP Z O. O kosztów.
 7. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń, zgodnie z zapisami kodeksowymi.
 8. Jeśli klient oczekuje obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy HDO SP Z O. O ma prawo odmówić spełnienia żądania klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla klienta wymianę produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba, że produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
 9. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 HDO SP Z O. O ma prawo odmówić spełnienia żądania klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach HDO SP Z O. O zaproponuje klientowi inne rozwiązanie korzystne do obu stron.
 10. Jeżeli kupującym nie jest konsument, to odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe wyłączenie dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
 11. Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez sprzedawcę.
 12. HDO SP Z O. O nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 13. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
 14. HDO SP Z O. O świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach http://www.homedigitaloffice.pl /uslugi/.

IX.  Procedura reklamacji 

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  • Roszczeń z tytułu gwarancji,

2) Roszczeń z tytułu rękojmi.

 1. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez HDO SP Z O. O oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 2. HDO SP Z O. O rozpatruje reklamacje w terminie jak niżej:
  • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odstąpienia od umowy sprzedaży lub 30 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z realizacją roszczeń z tytułu rękojmi,
  • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 3. Jeśli oświadczenie klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np., jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, HDO SP Z O. O niezwłocznie zwróci się do klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 4. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje HDO SP Z O. O.
 5. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 6. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
  • Klient może wysłać sprzęt na koszt HDO SP Z O. O za pośrednictwem firmy spedycyjnej, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji RMA, zamieszczony na stronie internetowej www.homedigitaloffice.pl.
  • Klient może dostarczyć towar własnym staraniem do salonu HDO SP Z O. O.
 7. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, klient powinien dostarczyć towar do HDO SP Z O. O w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym HDO SP Z O. O i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 9. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym HDO SP Z O. O wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
  • W przypadku, gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
  • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  • Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
  • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu HDO SP Z O. O  i wstrzymać z wysłaniem.
 10. HDO SP Z O. O rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w HDO SP Z O. O. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, HDO SP Z O. O może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
 12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi klient. W przypadku, gdy klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
 13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw towar wyprodukowany przez

HDO SP Z O. O lub jego podwykonawcę, obsługa serwisu HDO SP Z O. O przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu, jako towar produkcji HDO SP Z O. O + opis produktu pozwalający na identyfikację.

 1. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, HDO SP Z O. O wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, HDO SP Z O. O jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

X.  Serwis

 1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Adres firmy służy do reklamacji wyłącznie naszej produkcji tj, HDO SP Z O. O: biuro@HomeDigitalOffice.pl tel. +48 71 3 666 111 tel. +48 782240821

XI.  Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, HDO SP Z O. O korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
 2. HDO SP Z O. O ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej, (jako podwykonawcy).
 3. HDO SP Z O. O informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Adres biuro@HomeDigitalOffice.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
 5. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 61 668 00 00 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), HDO SP Z O. O nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.homedigitaloffice.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Edge z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
  • Mozilla Firefox w wersji 34.0 Lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 2. HDO SP Z O. O zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480

W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

 1. Aktualna treść regulaminu     dostępna         jest      na        stronie internetowej homedigitaloffice.pl.

Dodatkowe uwagi w sprawie prawa o odstąpieniu od umowy

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

[4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

W przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą):, “w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno:, “w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach:, “w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony:, “w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

 • Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 • Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą

Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

 • W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
 • Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 1. a) proszę wpisać:
 • "Odbierzemy rzecz"; lub
 • "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... Proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
  1. proszę wpisać:
 • "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
 • "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
 • Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę] “; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; Lub
 • Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
  1. Proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje:, “Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [HDO SP Z O. O ODSTĄPIENIE OD UMOWY, Klonowa 15 55-003 Nadolice Wielkie]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)[1]
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

[1] Zapisy dotyczące konsumentów zawarte w niniejszym formularzu dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

LinkedIn