Wczytuję dane...
Aktywna Tablica 2024. Promocje na monitory interaktywne.
# AKTYWNA TABLICA 2024 - ostatni rok rządowego programu dotacji dla szkół. 
#Aktywna Tablica 2024: Inwestycje w Edukację Przyszłości **Aktywna Tablica 2024** to rządowy program dla szkół, który ma na celu rozwój infrastruktury szkolnej i kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Program ten jest kluczowym elementem strategii rządu na rzecz cyfrowej transformacji szkół i inwestycji w edukację.
Program ten oferuje wsparcie technologiczne dla edukacji, finansując technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak interaktywne tablice szkolne.
Te innowacje w edukacji pomagają uczniom i nauczycielom lepiej zrozumieć i wykorzystać technologię w klasie.
Zgłoszenia do programu Aktywna Tablica 2024 są otwarte dla wszystkich szkół publicznych, w tym szkół specjalnych.
To wsparcie dla nauczycieli i uczniów jest niezbędne do przygotowania młodych ludzi do przyszłości, w której technologia będzie odgrywać coraz większą rolę. Zachęcamy wszystkie szkoły, które chcą skorzystać z tego programu, do zgłoszenia się.
To jest doskonała okazja do zainwestowania w przyszłość naszych uczniów i nauczycieli.
Dzięki programowi Aktywna Tablica 2024, mamy szansę przekształcić nasze szkoły w nowoczesne, technologicznie zaawansowane miejsca nauki. Nie przegap tej okazji!
Program “Aktywna Tablica 2024” to inicjatywa rządu Polski, która ma na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych1.
W 2024 roku, program obejmuje:
 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–20191.
 • Szkoły ponadpodstawowe1.
 • Szkoły kształcące uczniów niewidomych1.
 • Szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami1.
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze1.
 • Szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 20231.
Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę1. W 2024 roku na realizację Programu przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł1.
Szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 15 maja 2024, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja 20242.
#Promocja na monitory interaktywne. Jest to przedprogramowa promocja przed wdrożeniem Aktywnej Tablicy 2024.
Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu “Aktywna Tablica 2024”, szkoły muszą podjąć następujące kroki:
 1. Do 15 maja 2024 r. - Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących.
 2. Do 30 maja 2024 r. - Organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów.
 3. Do 30 czerwca 2024 r. - Kwalifikacja wniosków przez wojewodów.
 4. Do 31 sierpnia 2024 r. - Przekazanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły.
Dodatkowo, warto zauważyć, że szkoły w Polsce mają zerowy VAT na te urządzenia. To oznacza, że szkoły mogą nabywać sprzęt komputerowy i inne urządzenia technologiczne bez dodatkowego obciążenia podatkowego, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność programu “Aktywna Tablica 2024”.
Pamiętaj, że każda szkoła powinna dokładnie zapoznać się z regulaminem programu i skonsultować się z odpowiednimi organami prowadzącymi przed złożeniem wniosku. W razie potrzeby, zawsze warto skorzystać z pomocy specjalistów lub doradców, którzy mogą pomóc w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku.
 1. Aktywna Tablica 2024
 2. Rządowy program dla szkół
 3. Wsparcie technologiczne dla edukacji
 4. Finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 5. Rozwój infrastruktury szkolnej
 6. Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli
 7. Zgłoszenia do programu Aktywna Tablica 2024
 8. Wsparcie dla szkół specjalnych
 9. Inwestycje w edukację
 10. Technologia w klasie
 11. Interaktywne tablice szkolne
 12. Innowacje w edukacji
 13. Edukacja przyszłości
 14. Cyfrowa transformacja szkół
 15. Wsparcie dla nauczycieli